Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Om os

Sådan er vi organiseret

Organisering

Om dagplejen

Hvidovre dagpleje er en stor kommunal institution, hvor pasningen af børnene foregår i et privat hjem af en dagplejer. Dagplejeren er ansat af kommunen, og har været igennem en grundig ansættelsesprocedure, hvor der er taget højde for personlige kvalifikationer, ligesom det sikres at hjemmet er egnet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I dagpleje vil jeres barn blive passet sammen med tre andre børn i et hjemligt og lille nært miljø, hvor det er den samme person, der passer jeres barn hver dag.

Vi følger de samme vilkår, som de øvrige kommunale institutioner; Daginstitutionsloven, kommunens politikker og retningslinjer.

Hvidovre dagpleje er normeret til 120 børn, 30 dagplejere og 4 gæsteplejere. Hver dagplejer har 4 børn indskrevet. Dagplejerne bor spredt rundt i hele Hvidovre, dog med hovedvægt i Midt/Nord og Syd. De 4 gæstedagplejere vil varetage pasningen af børnene i dagplejerens fravær.

Dagplejeren

Dagplejerne passer 4 børn i eget hjem ud fra en pædagogisk ramme aftalt med den tilsynsførende pædagog, med rutiner, der tilgodeser det enkelte barns behov. De arbejder tæt sammen med et dagplejehold, som de bor geografisk i nærheden af. Det betyder, at en dagplejer har et antal tætte samarbejdskollegaer med stort kendskab til gruppens børn. Hvert hold mødes 1 gang ugentligt i en af dagplejens 2 legestuer. Her mødes alle børn og dagplejere og formålet er, at børnene introduceres til en større børnegruppe, og der i legestuerne er mulighed for at lave aldersopdelte aktiviteter. Børnene får via legestuerne også et kendskab til gruppens gæstedagplejere, som også varetager pasning af børnene, når egen dagplejer holder ferie.

Hver anden uge afholdes sparringsmøder på Teams online, eller fysisk i legestuerne. 
På sparringsmøderne reflekteres og undersøges ud fra aftalt formål og indsamlet dokumentation og vi undersøger sammenhængen mellem faglig intention, mål og indsats. 
Formålet er at fastholde fokus på kerneopgaven og få ny viden til brug for justering af den pædagogiske praksis, samt skabe sammenhæng mellem det pædagogiske grundsyn og de seks læreplanstemaer. 

En gang om måneden holdes der personalemøde på legestuedagen i middagsstunden. Det er pædagogen, der er ansvarlig for indholdet. På møderne tages der pædagogiske emner op og holdet sørger for at målrette den pædagogiske indsats i forhold til den aktuelle børnegruppe.

Gæstepleje

Der er ansat 4 gæsteplejere der varetager pasningen af børnene fra dagplejerne, når de har fravær. Det planlægges i fællesskab af dagplejer, gæsteplejer og pædagog. Dagligdagen hos gæsteplejeren tilpasses det enkelte barns behov via dialog med dagplejer og forældre. Når det er muligt besøger gæsteplejerne holdet i legestuen, hos den enkelte dagplejer og dagplejer besøger gæsteplejer. Vi anbefaler at forældrene aflægger gæsteplejerne, der er tilknyttet legestuen et aftalt besøg, så både barn og forældre har mødt hende inden gæstepleje bliver aktuelt. Ligeledes afholdes besøg mellem dagplejer og gæsteplejere op til længere ferieperioder.

Pædagogerne

Hver dagplejer har en pædagog tilknyttet, så det pædagogiske niveau kvalificeres. Pædagogen deltager ved første møde med forældre og barn i dagplejerens hjem. Efter ca. 6 måneder inviteres til en forældresamtale hvor pædagogen også deltager. Pædagogen kommer på tilsyn i dagplejehjemmet minimum hver 8. uge, hun kommer både på anmeldte- og uanmeldte tilsyn. Sammen gennemgås børnegruppen og der aftales aktiviteter, der tager højde for nærmeste udvikling. Pædagogen lærer hurtigt de nye børn at kende, da de også deltager på den ugentlige legestuedag. Forældre er altid velkomne til at kontakte pædagogen.

Mette Vesterdal, pædagog for D1 og D3: tlf.: 25 44 37 93, mail: muv@hvidovre.dk

Gitte Milde, pædagog for S2 og V5: tlf.: 41 32 06 11, mail: gwv@hvidovre.dk

Tina Alsing, pædagog for S4 og V6 samt gæsteplejere: tlf.: 25 44 37 96, mail: tal@hvidovre.dk

 

Ledelse og adminstration

Dagplejens leder har kontor på Hvidovre Rådhus. Lederen og daglig leder kommer på besøg i legestuerne, og hun besøger de enkelte dagplejere minimum en gang om året. De deltager ved arrangementer og møder, og sørger for at være så synlig som muligt. Lederen er ansvarlig for udviklingen i dagplejen. Pædagogerne og lederne arbejder sammen om, at varetage dagplejens udvikling og mødes jævnligt ved personalemøder, sparingsmøder, supervision mv. Det betyder, at lederne via pædagogerne er orienteret om dagplejens aktuelle status, så vi på bedste vis kan varetage en målrettet indsats. Det er altid muligt at kontakte lederne ved spørgsmål.

Overordnet leder: Conny Langgaard Jensen, tlf.: 25 44 37 99 -  mail: clj@hvidovre.dk

Daglig leder: Stine Matzen Jensen, tlf.: 41 86 68 34 - mail: azt@hvidovre.dk

Administrativ medarbejder: Lisa Runland Jensen, tlf.: 36 39 37 45 - mail: qlr@hvidovre.dk