En dag i dagpleje

I dagplejen er det den samme voksne, dit barn er sammen med hele dagen. Det er den samme person, der modtager dit barn og er der, når barnet afhentes. Vi tager højde for børnenes individuelle behov, men arbejder hen imod at børnene har deres vågne tid sammen, så de får glæde af hinanden. Vi har faste rutiner, som vi holder meget fast i, da det skaber tryghed hos børnene.

Om morgenen er der aktiviteter som læsning, høre musik og hvad børnene ellers er optaget af. Dagplejeren er på gulvet med børnene, og når dørklokken ringer, er det oftest alle fremmødte børn der modtager. Der er morgenmad for de børn, der har behov for det. Inden planlagte aktiviteter får alle lidt formiddagsmad, så batterierne er ladet op. De helt små har fået en morgen/formiddagslur. I tidsrummet kl. 9-11 er det vores hellige tid, hvor vi laver aktiviteter ude eller inde. Vi laver disse enten alene eller sammen med en kollega fra vores gruppe. Det kan være et af vores læreplanstemaer: sprog, motorik m.m. vi har fokus på. Det kan være en tur ud i nærmiljøet, hvor vi oplever naturen, følger årstiderne og hvad der ellers sker. Det kan være et vejarbejde der tager vores opmærksomhed, som vi er nødt til at følge, og så når vi ikke længere den dag. Når vi kommer hjem, kan vi lave en aktivitet ud af vask af hænderne. Hvem har beskidte fingre? Hvis tur er det næste gang og hvor beskidte er de? Så dækkes der bord med de børn, der kan/vil hjælpe til.

Vi spiser frokost kl. ca. 11 og taler om hvad vi spiser og hvor det kommer fra samt dagens begivenheder og hvad vi skal resten af dagen. Bleskift og klar til middagsluren. Børnene sover i barnevogn ude eller inde på madras eller i weekendseng efter behov og hvad de er vant til hjemmefra.

Mens børnene sover lader dagplejeren batterierne op og forbereder eftermiddagen.

Børnene vågner, tages op og når de er klar, spiser vi eftermiddagsmåltid; frugt/grønt med brød. Om eftermiddagen er vi oftest hjemme eller i nærheden af dagplejehjemmet enten i haven, på legepladsen eller indenfor. Vi går ikke så langt væk, da børnene hentes på forskellige tider mellem kl. ca. 14.30-17.00.

En dag om ugen er vi i legestue sammen med ca. fire kolleger og deres fire børn. Dagsrutinerne er nogenlunde de samme, men vi har mulighed for at aldersopdele børnene, så vi kan lave aldersopdelte aktiviteter.