Forældrebestyrelse

Via forældrebestyrelsen har forældrene mulighed for at få indsigt og kendskab til dagplejens pædagogik, udvikling, økonomi samt praktiske forhold. Forældrene får derved indflydelse på udviklingen i dagplejen, og de kan være med til at sætte fokus på kvaliteten.

I forældrebestyrelsen kan forældrene give deres mening til kende og være med til at træffe beslutninger, der gælder alle dagplejebørn.

Der er 6 møder årligt, og som eksempel på forældrebestyrelsens arbejdsområde kan nævnes:

  • Principper for dagplejen
  • Principper for legestuerne
  • Kostpolitik
  • Tilrettelæggelse af gæstedagplejen
  • Fælles aktiviteter
  • Evaluering af den pædagogiske læreplan
  • Udflugter
  • Årsbudget

Forældrebestyrelsen vælges på et fælles forældremøde hvert år i maj måned.